SPOSOBY MOTYWACJI PRACOWNIKÓW

Sposoby motywacji pracowników

Człowiek od zarania dziejów wykonuje jakąś pracę. Niezależnie od tego, czy robi to dla siebie, czy na rzecz innych osób, przyjmując za to różnego rodzaju dobra.

Rzemieślnicy tworzyli różne przedmioty, narzędzia lub broń do walki. Potrzebowali jednak pożywienia, bez którego długo by nie przeżyli lub w najlepszym przypadku wkrótce zabrakłoby im sił i zdrowia.

Rolnicy wytwarzali żywność poprzez sianie roślin jadalnych, hodowali zwierzęta, z których mieli mięso. Bez narzędzi utworzonych przez rzemieślników nie mogliby pracować.

Dzięki swojej pracy i wymianom handlowym, wszyscy mogli mieć, to czego potrzebują. Dzisiaj wygląda to troszkę inaczej.

Jest jakieś przedsiębiorstwo, które coś wytwarza i sprzedaje to do sklepów, które z kolei sprzedaje to konsumentom. Ci kupując, płacą pieniędzmi.

Sklepy przekazują je przedsiębiorstwu, dzięki czemu zarabia. Prezes otrzymuje wynagrodzenie, resztę przeznacza na potrzeby fabryki i pensję dla pracowników, którzy dzięki temu dostają motywację do wykonywania swojej pracy.

Ludzie pracują za odpowiedniej wysokości pensje, na podstawie umowy jaką zawierają z pracodawcą.

Pensja na początku umowy jest satysfakcjonująca. Jednak po pewnym czasie zadowolenie maleje, nie ma już takiej samej przyjemności z wykonywanej pracy.

Spada zaangażowanie u nawet najbardziej wykwalifikowanych pracownikach, jeśli nie dostaną odpowiedniej dawki motywacji.

Sposoby motywacji pracowników

Sposoby motywowania pracowników do wykonywania zadań służbowych są różne, najlepiej jeśli do każdego podejdzie się indywidualnie.

Podwładny może być zmotywowany pozytywnie i negatywnie. Pozytywnie jest, kiedy za dobrze wykonane zadanie otrzymuje się nagrodę w formie podwyżki.

Mogą też być wejściówki na różnego rodzaje aktywności takie jak basen lub kino, czy też spotkanie w klubie bilardowym.

Negatywne, to takie, że jeśli jego zaangażowanie nie wzrośnie, to nastąpi obniżenie pensji lub redukcja etatów.

Czyli coś w rodzaju stworzenia sytuacji zagrożenia, jeśli nie nastąpi określona poprawa z jego strony.

Ten rodzaj motywacji jeśli zadziała za pierwszym razem, to za następnym razem może się okazać, że odniesie odwrotny do zamierzonego skutek.

Nie każdy daje sobie radę w sytuacjach stresowych, a już na pewno nie zareaguje pozytywnie.

Zespół pracowników w sytuacji kiedy przełożony nie interesuje się swoimi podwładnymi, a jedynie przejmuje się tym, żeby praca była wykonana od początku do końca, może stworzyć sytuacje, że pracownicy stracą chęć do pracy.

Motywacja zespołu pracowników

Teorie motywacji są różne. Jedna z nich mówi, że zespół dobrze zmotywowany działa wydajniej i posiada większą przyjemność z samej pracy i zarabiania.

Dodatkowo – monotonność obowiązków nie wpływa na nikogo korzystnie. Warto dawać wyzwania, w których pracownicy będą mogli sprawdzić swoje kompetencje.

Dzięki czemu będą świadomi swych umiejętności. Poprzez angażowanie w trudne projekty, rośnie motywacja do podnoszenia kwalifikacji.

Podwładni chętniej uczestniczą w szkoleniach, które organizują wyspecjalizowane w tym firmy.

Motywowanie pracownika polega również na pochwaleniu go na forum publicznym. Może być także wyrażenie wdzięczności na osobności.

Pracownik dowiaduje się, że jego praca ma sens, chwalenie jednej osoby, wpływa pozytywnie również na cały zespół.

Oprócz zwykłej motywacji, aby zespół utrzymał efektywność i brak niezadowolenia powoduje zapewnienie odpowiednich warunków higieny. A zaliczają się bezpieczeństwo pracy, czy stosunki międzyludzkie.

Teoria Herzberga mówi, że aby środki motywacji przedsięwzięte przez pracodawcę były skuteczne, to musi on zapewnić odpowiednie warunki obejmujące czynniki higieny.

Równie istotnym i popularnym sposobem motywacji są wszelkiego rodzaje integracji zespołu.

Wspólne wyjście do kręgielni lub pokoju zagadek, oprócz świetnej zabawy, pozwoli na rozwijanie motywacji do dążenia zespołu do jak najlepszych wyników.

Poznanie współpracowników ze strony prywatnej, pozwala na uruchomienie mechanizmów współzawodnictwa opartego na wspólnych celach.

Podwyżka jest bardzo mocnym motywatorem, przecież nikt nie pracuje dla samej przyjemności, wynagrodzenie jest bardzo istotną kwestią.

Takie dodatkowe pieniądze można przyznać pracownikowi za różne zasługi.

Np. w formie premii za dobrze wykonane projekty, jednorazowej nagrody za osiągnięcie wysokiego wyniku sprzedaży, albo po prostu za wykonanie określonej pracy przed terminem.

Nawet niewielka suma pieniędzy, jest bardzo dużą motywacją.

Od dziecka za pochwały, nagrody, pieniądze – jesteśmy w stanie postarać się bardziej, szybciej osiągnąć cel i wykonać pracę z większym zadowoleniem.

Pracownik doceniony jest bardziej zadowolony, a przy okazji zmotywowany i pozytywnie myśli o swoim pracodawcy.