PRZELEW SWIFT

Przelew SWIFT

Jest to projekt zorganizowany przez ponad 200 banków z 15 krajów świata, którego początki sięgają 1973 roku.

Główną ideą jaka przyświecała założycielom, było usprawnienie współpracy pomiędzy bankami, poprzez lepszą koordynację wymiany informacji.

I tak oto powstał SOCIETY for WORLDWIDE INTERBANK FINANCIAL TELECOMMUNICATION, czyli w skrócie – SWIFT.

Aktualnie uczestniczy w nim ponad 8 tysięcy instytucji z 208 krajów. SWIFT jest pośrednikiem w wielu rodzajach transakcji: bankowych, domów maklerskich, giełd oraz innych podmiotów.

Usługa umożliwia wykonanie płatności (przelewu) w dowolnej jednostce walutowej, do dowolnego kraju i banku.

Przelew SWIFT – średnie koszty

Transferowanie środków poprzez usługę SWIFT, to na pewno duże udogodnienie. Jednak ma ono też swoją cenę – i niestety nie jest ona mała. Banki zwykle stosują tutaj naliczanie prowizji procentowych od wielkości przesyłanej kwoty.

Zazwyczaj opłaty mieszczą się w przedziale 0,2-0,5%. Z tym że, przy przelewach tego rodzaju, ustalane są również opłaty minimalne i maksymalne, które kształtują się przeważnie w granicach 20-250 zł.

Jeśli porównamy koszty międzynarodowego przelewu SWIFT do europejskiego SEPA (zwykle ok. 5 zł), ten drugi wypada tutaj zdecydowanie lepiej.

Przelew SWIFT – podział kosztów

Plusem usługi jest możliwość wyboru jednego z 3 rodzajów podziału kosztów przelewu

  • OUR – w którym wszystkie opłaty pokrywa nadawca przekazu
  • BEN – w którym wszystkie opłaty pokrywa odbiorca przekazu
  • SHA – w którym opłaty są dzielone pomiędzy uczestników transakcji (nadawca pokrywa koszty w swoim banku, odbiorca pokrywa koszty w swoim banku)

Przelew SWIFT – ile trwa realizacja?

W standardowym wariancie, przelew SWIFT dotrze na konto bankowe odbiorcy do 3 dni od jego zlecenia (tzw. opcja D+3).

Niektóre banki umożliwiają również wykonanie przekazu ekspresowego, który znajdzie się na rachunku adresata w tym samym lub następnym dniu (opcja D+0 oraz D+1).

Takie udogodnienie musi oczywiście dodatkowo kosztować i kosztuje – nawet dwu-trzykrotnie więcej niż przelew w wariancie standardowym.

Przelew SWIFT – o czym należy jeszcze pamiętać?

Korzystając z przekazu SWIFT, należy starannie uzupełnić informacje wymagane do przelewu.

Ponieważ, kiedy środki nie dotrą do adresata z powodu błędnych danych, bank odbiorcy może nas obciążyć kosztami niezrealizowanej transakcji.

Część banków nalicza opłaty nie tylko za wykonanie, ale i za odbiór przelewu SWIFT. Zazwyczaj jest to koszt rzędu kilku-kilkunastu zł.

Przelew wykonywany w obcej walucie pomiędzy dwoma polskimi bankami, jest traktowany jako przekaz zagraniczny (w transakcji SWIFT będzie brał udział bank pośredniczący, który naliczy prowizję).

Przelew zagraniczny SWIFT a europejski SEPA

  • Obszar: SWIFT – cały świat • SEPA – Unia Europejska + Andora, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Monaco, San Marino, Szwajcaria oraz terytoria niezależne
  • Waluty: SWIFT – wszystkie waluty • SEPA – euro
  • Ile trwa przelew: SWIFT – środki na rachunku odbiorcy do 3 dni od zlecenia • SEPA – pieniądze na koncie adresata przelewu do końca następnego dnia roboczego
  • Przelew ekspresowy: SWIFT – Tak (za dodatkową opłatą opcja D+0 oraz D+1) • SEPA – Nie
  • Średnie opłaty: SWIFT – 0,2-0,5% (min. i max. prowizje w granicach 20-250 zł) • SEPA – od 0 do 10 zł
  • Podział kosztów przelewu: SWIFT – OUR, BEN, SHA • SEPA – SHA
  • Banki pośredniczące (dodatkowe prowizje) – SWIFT – Tak • SEPA – Nie

Przeczytaj również o innych formach przekazu środków – co to jest przelew SORBNET oraz przelew europejski SEPA.

Oceń
[Total: 1 Average: 5]