Jakie warunki trzeba spełnić, żeby dostać kredyt?

Kredyt na mieszkanie, gotówkowy bądź hipoteczny to decyzja wiążąca klienta z bankiem na krótszy lub dłuższy okres. Niezależnie od rodzaju zaciąganego kredytu, konieczne jest spełnienie odpowiednich warunków, stawianych przez banki.

Aby móc je spełnić, należy się do tego przygotować. W poniższym artykule podpowiadamy, o co należy zadbać, aby dostać kredyt.

Kredyt gotówkowy

Aby móc otrzymać kredyt gotówkowy, konieczne jest posiadanie odpowiedniej zdolności kredytowej. Jest to zdolność do spłaty kredytu: związanego z nim kapitału oraz odsetek, w terminie określonym w umowie kredytowej. O tym, jak dostać kredyt przeczytasz w internecie, np. na top-kredyty.pl, serwisie poświęconym zagadnieniom kredytowym.

Drugim warunkiem, sprawdzanym przez bank, jest historia spłaty zaciągniętych zobowiązań. W ten sposób banki sprawdzają wiarygodność klienta.

Aby otrzymać kredyt gotówkowy, należy również dostarczyć określone dokumenty. Nie są to liczne formalności jednak niezbędne w trakcie trwania procesu weryfikacji. Konieczne jest okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość, na podstawie którego sprawdzane są dane, wiek oraz narodowość.

Bank oczekuje także zaświadczenia o dochodach, będącego podstawą do oceny zdolności kredytowej. Tego typu zaświadczenie wystawiane jest przez pracodawcę.

Zdarza się, że bank prosi także o dostarczenie dodatkowego potwierdzenia dochodów, np. w postaci wyciągów z konta bankowego z ostatnich kilku miesięcy. W ten sposób wykazuje się płynność finansową i otrzymywanie regularnych dochodów.

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby dostać kredyt

Kredyt hipoteczny

W tym wypadku, jako pierwszy z warunków branych pod uwagę, jest wiek wnioskodawcy. Banki chętnie przydzielają tego typu kredyty osobom do 35 roku życia.

W przypadku osób przekraczających ten przedział wiekowy banki podchodzą z rezerwą, zwłaszcza jeśli kredyt przydzielany jest na dłuższy okres spłaty.

Kredyt hipoteczny to zobowiązanie długoterminowe, dlatego banki ograniczają w ten sposób ryzyko związane z przerwaniem spłaty udzielonego finansowania.

Również w tym wypadku historia kredytowa to istotny czynnik, mający wpływ na ocenę wniosku. W trakcie rozpatrywania zdolności kredytowej, dla banku najbardziej wiarygodnym klientem, będzie ten, który nie posiada żadnej historii kredytowej, niż gdyby posiadał złą. Największe szanse na kredyt hipoteczny mają osoby z dobrą historią kredytową.

Banki niechętnie patrzą na wnioskodawców, którzy w przeszłości lub w chwili obecnej nie wywiązywali się należycie ze swoich zobowiązań finansowych.

W tym wypadku brane są pod uwagę nie tylko wcześniej lub obecnie zaciągnięte kredyty czy pożyczki, ale również zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego lub ZUS-u (jeśli o kredyt starają się osoby prowadzące działalność gospodarczą).

W przypadku rozpatrywania wniosku o kredyt hipoteczny liczy się nie tylko to, ile zarabia wnioskodawca, ale brane są pod uwagę kwestie związane z jego wydatkami.

Ma to przełożenie na liczbę osób będących na utrzymaniu kredytobiorcy, inne zaciągnięte kredyty lub pożyczki, limity kart kredytowych oraz wysokość stałych kosztów utrzymania.

Również rodzaj źródła dochodu jest brany pod uwagę. Banki akceptują umowę o pracę, kontrakt menadżerski, umowę zlecenie, umowę o dzieło oraz własną działalności gospodarczą.

Największe jednak szanse mają osoby zatrudnione na umowie o pracę.

Kredyt mieszkaniowy

Warunki przyznania kredytu mieszkaniowego są równie restrykcyjne, co w przypadku kredytu hipotecznego.

Największe znaczenie ma zdolność kredytowa i ustalenie, czy sytuacja finansowa kredytobiorcy pozwoli mu regularnie spłacać ratę kredytu. Również na tym polu badane są dochody kredytobiorcy, w szczególności przychód netto oraz rodzaj zatrudnienia.

Weryfikowane są comiesięczne wydatki, koszty stałe oraz różnego rodzaju zobowiązania finansowe. Pod uwagę brane jest także wielkość gospodarstwa domowego, to znaczy stan cywilny lub liczba osób będących na utrzymaniu.

Wysokość comiesięcznych dochodów jest porównywana z wydatkami oraz szacowaną ratą ubieganego kredytu. Na tej podstawie bank ocenia, czy przy obecnym trybie życia, wysokości zarobków i comiesięcznych wydatkach, wnioskodawca będzie w stanie spłacać ratę kredytu na mieszkanie.

Oprócz stabilnej sytuacji finansowej bardzo ważnym wymogiem wobec kredytobiorcy jest obowiązkowy wkład własny.

Zgodnie z aktualnymi przepisami bankowymi, osoba ubiegająca się o kredyt powinna posiadać kwotę odpowiadającą co najmniej 20 proc. wartości nieruchomości. Na pozostałe 80% lub mniej, jeśli klient dysponuje większym wkładem własnym, bank pożycza pieniądze.