Konto bankowe Konto bankowe – co to jest, czy jest mi potrzebne? Rachunek bankowy, zwany często kontem osobistym, ROR-em lub rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym jest prowadzony na podstawie umowy zawartej pomiędzy bankiem a posiadaczem rachunku. Na jej podstawie, klient może dysponować swoimi środkami zgromadzonymi i przechowywanymi w banku. Od strony technicznej, rachunek bankowy jest to unikalny na